De BRAIN-studie is al gestart, kan ik onze zoon nog aanmelden?
Nee, de aanmelding is op 19 april 2019 gesloten, het maximale aantal kinderen van 100 is bereikt!


Onze zoon is 11 jaar, kan hij meedoen aan de BRAIN-studie?
Nee, alleen jongens van 8 tot en met 10 jaar oud kunnen deelnemen aan de BRAIN-studie én ze moeten rechtshandig zijn. Dit is zo bepaald in het, door de Medisch Ethische Commissie goedgekeurde, protocol waar wij niet van af mogen wijken. U kunt zich wel altijd aanmelden om de Nieuwsbrief te ontvangen waarin de voortgang van de studie wordt beschreven.


Bij mijn zoon is de diagnose ADHD (nog) niet gesteld. Maar hij is wel heel druk. Mag hij ook zonder diagnose meedoen aan de BRAIN-studie?
U kunt uw zoon zeker aanmelden, want de diagnose ADHD hoeft nog niet gesteld te zijn. Tijdens de BRAIN-studie wordt uw zoon onderzocht door onze kinderarts en wordt gewerkt met een ‘research-diagnose’.


Mijn zoon wordt in januari 2019 8 jaar. Kan hij nog meedoen aan de BRAIN-studie?
In januari zal weer een nieuwe groep kinderen starten met het onderzoek, dus uw zoon kan zeker nog meedoen. Het intakegesprek kan al in december plaatsvinden. Wanneer dan blijkt dat uw zoon in aanmerking komt voor deelname, dan kan de screening direct na zijn verjaardag gepland worden.


Waarom mag mijn dochter niet meedoen?
Het klopt inderdaad dat meisjes niet mogen deelnemen aan de BRAIN-studie. Dit komt omdat we tijdens de BRAIN-studie MRI-scans maken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verschil is in hersenactiviteit tussen jongens en meisjes. Voor onze studie is het heel belangrijk dat de hersenactiviteit van alle deelnemers zoveel mogelijk hetzelfde is. Om alle resultaten van de mri-scans zo goed mogelijk te kunnen vergelijken, hebben we er daarom voor gekozen om in deze studie alleen rechtshandige jongens te laten deelnemen.


Mijn zoon is linkshandig, waarom mag hij niet meedoen?
Uit onderzoek is gebleken dat de hersenactiviteit verschilt tussen linkshandige en rechtshandige kinderen. Het is belangrijk dat we alle resultaten zo goed mogelijk kunnen vergelijken, en dat er zo weinig mogelijk verschil is tussen de deelnemers. Daarom kunnen alleen rechtshandige jongens deelnemen aan de BRAIN-studie.


Mijn kind voldoet helaas niet aan de criteria van de BRAIN-studie, maar ik zou nog steeds op de hoogte willen blijven van de voortgang van de studie. Is dit mogelijk?
Mocht u op de hoogte willen blijven van de vorderingen van de BRAIN-studie, dan kunt u zich opgeven voor de Nieuwsbrief.