Ons onderzoeksteam

Hieronder ziet u de onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de BRAIN-studie. Wanneer uw kind deel gaat nemen aan de BRAIN-studie, dan zullen zij u begeleiden. Saartje Hontelez en Martin Guthrie zijn de twee onderzoekers en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Kinderarts Rob Pereira zal alle kinderen onderzoeken. Het fewfoods-dieet wordt begeleid door Lidy Pelsser.

Dr. Martin Guthrie

Meer over Martin

Martin is wetenschapper en arts. Hij is gespecialiseerd in de analyse van grote datasets, bijvoorbeeld datasets met fMRI data en genetische data. Hij analyseert de data van de BRAIN-studie om te achterhalen wat de oorzaak is van de verbetering in de symptomen van ADHD door het fewfoods-dieet.

Dr. Saartje Hontelez

Onderzoeker Wageningen Universiteit

Meer over Saartje

Saartje is wetenschapper en moleculair bioloog. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar genetica en immunologie, welke belangrijk zijn voor onze gezondheid en mogelijk een invloed hebben op het effect van een fewfoods-dieet. Tijdens de BRAIN-studie zal ze de ouders en kinderen begeleiden. Ook kunnen ouders en kinderen met al hun vragen bij haar terecht.

Drs. Rob Pereira

Kinderarts Medisch Centrum Kinderplein

Meer over Rob

Rob is kinderarts en heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en behandelen van kinderen met ADHD. Hij is werkzaam als kinderarts bij Medisch Centrum Kinderplein. Hij werkt momenteel mee aan het ontwikkelen van de Zorgstandaard ADHD, de nieuwe richtlijn voor ADHD-diagnostiek en -behandeling. Hij heeft veel ervaring met onderzoek naar het effect van het fewfoods-dieet, zoals bijvoorbeeld de INCA-studie. Tijdens de BRAIN-studie zal hij alle kinderen onderzoeken.

Dr. Lidy Pelsser

Senior-onderzoeker ADHD Research Centre

Meer over Lidy

Lidy is gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het fewfoods-dieet op het gedrag van kinderen met ADHD. Een van deze studies was de INCA-studie. Zij heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van ouders die hun kind het fewfoods-dieet laten volgen. Zij is coördinator van de BRAIN-studie en begeleidt het gezin tijdens het fewfoods-dieet.

Elbrich Postma MSc

MRI-operator Wageningen Universiteit

Meer over Elbrich

Elbrich is neurowetenschapper en werkt als onderzoeker op de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit. Zij is gespecialiseerd in MRI-onderzoek en heeft veel ervaring met het maken van fMRI-scans bij kinderen. Zij zal tijdens de BRAIN-studie de hersenscans maken.

Drs. Dorrit Kuiper

Orthopedagoog – SBO De Regenboog en Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Meer over Dorrit

Dorrit is orthopedagoog en BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring met het testen en begeleiden van kinderen. Zij zal tijdens de BRAIN-studie de IQ-testen afnemen.

Prof. dr. Michiel Kleerebezem

Michiel Kleerebezem

Hoogleraar Wageningen Universiteit

Meer over Michiel

Michiel is hoogleraar en hij is expert in de genetica, biologie en fysiologie van micro-organismen. Zijn onderzoek is gericht op de wisselwerking tussen dieet, darmmicro-organismen en de mens. Hij is de onderzoeksleider van de BRAIN-studie.

Dr. Peter van Baarlen

Senior-onderzoeker Wageningen Universiteit

Meer over Peter

Peter is universitair docent en bestudeert het samenspel van micro-organismen en mens en de uitkomst van dat samenspel, van DNA en RNA in de cel tot individu. Tijdens de BRAIN-studie speelt hij een belangrijke rol in het analyseren van de gegevens uit de BRAIN-studie.

Dr. Klaas Frankena

Senior-onderzoeker Wageningen Universiteit

Meer over Klaas

Klaas is universitair hoofddocent. Hij was tijdens eerder onderzoek naar het fewfoods-dieet, waaronder de INCA-studie, verantwoordelijk voor de analyse van de onderzoeksgegevens. Tijdens de BRAIN-studie zullen er veel gegevens verzameld worden. Klaas draagt zorg voor de database met alle onderzoeksgegevens en hij ondersteunt de analyse hiervan.

Dr. Jos Boekhorst

Senior-onderzoeker Wageningen Universiteit

Meer over Jos

Jos is wetenschapper gespecialiseerd in bioinformatica. Hij onderzoekt de verbanden tussen voeding, gezondheid en de bacteriën in ons lichaam. In de BRAIN studie is hij betrokken bij het analyseren van de data en adviseert hij de andere onderzoekers bij het interpreteren van de resultaten.