Intake en screening

Intake

Wanneer u meer informatie wilt, of wanneer u uw kind wilt laten meedoen aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers. We maken dan een afspraak voor een telefonisch informatiegesprek, zodat we u kunnen uitleggen wat deelname inhoudt. Ook kunt u dan vragen stellen. Na een aantal dagen nemen we contact met u op om te vragen of u mee wilt doen aan de BRAIN-studie. Wanneer u graag mee wilt doen, wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek.

Het intakegesprek vindt plaats in Wageningen, zonder uw kind. We bespreken dan het onderzoek uitvoerig en we stellen, wanneer u daar toestemming voor geeft, een aantal vragen over het gedrag van uw kind. De tijdsduur van het intakegesprek kan variëren, maar zal gemiddeld ongeveer drie kwartier zijn. Als uw kind voldoet aan de onderzoekscriteria wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een screening. Ook deze screening zal plaatsvinden in Wageningen.

Screening

Tijdens de screening hebben u en uw kind een gesprek met de kinderarts. Indien nodig maakt uw kind een intelligentietest. Ook is er een gesprek met de fewfoodsdieet-specialist. Ten slotte oefenen we de hersenscan in een nepscanner. Vanzelfsprekend bent u daar gewoon bij. De screening neemt ongeveer 2.5 uur in beslag. Aan het eind van de screening hoort u van ons of uw kind kan meedoen aan het onderzoek.

Kinderarts

U en uw kind hebben samen een gesprek met de kinderarts, dokter Rob Pereira. Hij is gespecialiseerd in kinderen met ADHD. Hij legt het onderzoek uit aan uw kind. Uw kind kan daarna een formulier tekenen waarmee hij aangeeft dat hij het onderzoek begrijpt en dat hij deel wil nemen aan dit onderzoek. De kinderarts zal vervolgens een kort lichamelijk onderzoek van uw kind uitvoeren. Tenslotte zal hij u een aantal vragen stellen om na te gaan of uw kind voldoet aan de criteria voor ADHD.

Intelligentietest

Als in het afgelopen jaar geen IQ-test is afgenomen bij uw kind zal er een verkorte IQ-test worden afgenomen.

Fewfoodsdieet-specialist

Er is een gesprek met de dieetspecialist, die vragen zal stellen en uit zal leggen hoe het dieetonderzoek zal verlopen. Uw kind is niet aanwezig bij dit gesprek. Tijdens dit gesprek maakt uw kind de IQ-test, of wij zorgen voor opvang.

Oefenen hersenscan

Uw kind oefent hoe het is om in een scanner te liggen. Daarvoor gebruiken we een nep-scanner. Vanzelfsprekend kunt u daar bij blijven.

Aan het eind van de screening weten we of uw kind mee kan doen aan het onderzoek. Als uw kind mee kan doen, dan wordt de start van het onderzoek met u besproken.