De BRAIN-studie is al gestart, kan ik onze zoon nog aanmelden?

We zijn nog steeds op zoek naar deelnemers. Als u uw kind nu aanmeld kunt u nog voor de zomervakantie langskomen voor de screening. Het dieet zal dan beginnen in augustus of september. We maken samen met u een passende planning.

Onze zoon is 11 jaar, kan hij meedoen aan de BRAIN-studie?

Nee, alleen jongens van 8 tot en met 10 jaar oud kunnen deelnemen aan de BRAIN-studie én ze moeten rechtshandig zijn. Dit is zo bepaald in het, door de Medisch Ethische Commissie goedgekeurde, protocol waar wij niet van af mogen wijken. U kunt zich wel altijd aanmelden om de Nieuwsbrief te ontvangen waarin de voortgang van de studie wordt beschreven.