Brain-studie in detail

Normaal dieet

Het onderzoek start na de screening. Eerst blijft uw kind 2 weken zijn normale eetpatroon volgen. In deze periode houdt u gedurende 10 dagen een dagboek bij en uw kind houdt gedurende één week een ontlastingsdagboek bij. Er verandert nog niets aan het dieet van uw kind, hij blijft gewoon hetzelfde eten als altijd. Dat is belangrijk voor dit onderzoek. Daarna vindt de 1e meetdag plaats. Na de eerste meetdag zal uw kind starten met het fewfoods-dieet.

Het fewfoods-dieet

Het fewfoods-dieet duurt 5 weken, voorafgegaan door een overgangsweek. Tijdens de overgangsweek wordt de voeding alvast een klein beetje aangepast, zodat uw kind kan wennen aan een ander voedingspatroon. Daarna start uw kind met het fewfoods-dieet. Tijdens het dieet wordt het gedrag van uw kind nauwgezet gevolgd. Deskundige en intensieve begeleiding is heel belangrijk, want het dieet wordt voor ieder kind apart aangepast. De dieetspecialist zal daarom regelmatig telefonisch contact met u hebben om het dieet en het gedrag van uw kind te bespreken.

De meetdagen

Er zijn twee meetdagen in Wageningen: één aan het begin en één aan het eind van het fewfoods-dieet. Elke meetdag duurt de hele ochtend. Op de dag voor de meetdag vult u een korte vragenlijst in. Deze vragenlijst brengt u mee naar de meetdag. Ook brengt u dan een koelbox met de ontlasting- en urinemonsters mee. De meetdagen beginnen altijd ’s morgens vroeg. Dat is belangrijk, omdat we ‘s ochtends bloed willen prikken en dat moet ‘nuchter’ gebeuren, dus voordat uw kind ontbijt. Wanneer u dat wil, dan kunt u de nacht voorafgaand aan de meetdag op onze kosten in een hotel doorbrengen. Wij zorgen na het bloedprikken voor een ontbijt op de universiteit.

Tijdens elke meetdag maakt uw kind een opdracht op de computer. Terwijl uw kind die opdracht maakt, hebt u een gesprek met de dieetspecialist, waarbij diverse vragenlijsten worden ingevuld. Op de 1e meetdag legt de dieetspecialist het fewfoods-dieet aan u uit; op de 2e meetdag worden de resultaten van het fewfoods-dieet met u besproken. Uw kind is niet aanwezig bij de gesprekken met de dieetspecialist. Wanneer uw kind klaar is met de computeropdracht zal het BRAIN-team zorgen voor opvang voor uw kind. U kunt natuurlijk ook zelf iemand meenemen die bij uw kind blijft, als u dat prettiger vindt.

Tenslotte wordt er elke meetdag een MRI-scan gemaakt. Hoe dit in zijn werk gaat oefenen we tijdens de screening. De MRI-scan geeft een beeld van de activiteit in verschillende hersengebieden, zowel vóór als na het dieet. Vanzelfsprekend mag u daar bij zijn. Deze scan wordt gemaakt in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Het ziekenhuis bevindt zich op slechts 5 km rijden vanaf Wageningen Universiteit en is makkelijk te bereiken. Reis- en parkeerkosten worden vanzelfsprekend vergoed. Na aankomst in het ziekenhuis zal een medewerker van het BRAIN-team u verder begeleiden. In de video wordt de MRI-scan uitgelegd

Verzameling ontlasting, urine, bloed en wangslijm

Ontlasting

Tijdens de BRAIN-studie vragen we u om drie keer ontlasting van uw kind te verzamelen. Het eerste moment waarop u dit moet doen is op de dag voorafgaand aan de screening. Tijdens het intakegesprek wordt aan u uitgelegd hoe u dit het beste kunt doen. U krijgt materiaal mee, waarmee u makkelijk en op een hygiënische manier de ontlasting van uw kind kunt verzamelen. Belangrijk: Dit eerste monster wordt alleen door ons gebruikt wanneer uw kind gaat deelnemen aan het onderzoek. Als uw kind niet gaat deelnemen, dan wordt het monster door ons vernietigd. Als uw kind wel gaat deelnemen, verzamelt u nog twee keer ontlasting, namelijk op de dag voor de 1e meetdag en op de dag voor de 2e meetdag. Ook deze monsters levert u weer in tijdens de meetdagen. U krijgt steeds opvangmateriaal mee.

Urine

Urine wordt door u zelf verzameld op de ochtend van de meetdag. Als u in het hotel overnacht, dan doet u dat dus in het hotel. Ook voor het verzamelen van urine krijgt u van ons elke keer materiaal mee, waarmee u makkelijk en op een hygiënische manier de urine van uw kind kunt verzamelen. De urine kunt u, net zoals het ontlastingsmonster, in de koelbox bewaren. Op de meetdag levert u de koelbox waarin u de urine en ontlasting hebt bewaard, bij ons in.

Bloed en wangslijm

Op de ochtend van elke meetdag wordt een kleine hoeveelheid bloed en wangslijm afgenomen bij uw kind. Het is belangrijk dat dit ’s morgens vroeg gebeurt, dus vóórdat uw kind heeft ontbeten. Uw kind moet dus ‘nuchter’ zijn.

Hotelovernachting

Wanneer u dat wenst, kunt u de nacht vóór de meetdag samen met uw kind in een hotel in Wageningen verblijven, zodat de reistijd op de dag zelf zo kort mogelijk is. Na het bloedprikken krijgt u van ons een ontbijt aangeboden.