Na de BRAIN-studie

De BRAIN-studie stopt aan het eind van de 2e meetdag. U weet dan of uw kind wel of niet reageert op voeding. Ook krijgt u adviezen welk vervolgstappen voor uw kind genomen kunnen worden. Wanneer uw kind niet reageert op het dieet, zullen andere therapieën besproken worden, zoals medicatie en gedragstherapie. Wanneer uw kind wel reageert op het dieet, zal een vervolgtraject besproken worden waarin onderzocht wordt op welke voeding uw kind reageert. Dit vervolgtraject maakt geen deel uit van de BRAIN-studie.