BRAIN-studie in het kort

De BRAIN-studie duurt 8 weken. Uw kind zal eerst 2 weken zijn normale eetpatroon blijven volgen. Hierna start een overgangsweek, zodat uw kind kan wennen aan een ander voedingspatroon. Daarna volgt uw kind gedurende 5 weken het fewfoods-dieet. Er zijn twee meetdagen in Wageningen: één voor en één na het fewfoods-dieet. Tijdens de meetdagen worden vragenlijsten afgenomen. Ook maakt uw kind een opdracht op de computer en wordt er een MRI-scan van de hersenen gemaakt. In deze video wordt de MRI-scan uitgelegd.

We onderzoeken ook bloed, urine, ontlasting en wangslijm van uw kind. We willen namelijk graag weten wat het effect van het fewfoods-dieet is op de bacteriën in de darm en op allerlei andere factoren in ontlasting, bloed en urine. Tenslotte bekijken we, met behulp van DNA-onderzoek, of erfelijke factoren mogelijk een rol spelen bij de gevoeligheid voor voeding. We verzamelen al deze gegevens voor en na het fewfoods-dieet en hopen op basis van de resultaten erachter te komen hoe het fewfoods-dieet werkt.

In totaal komt u tijdens het onderzoek 4 keer naar Wageningen, waarvan 3 keer samen met uw kind. Hierdoor mist uw kind dus 3 schooldagen.