De eerste belangrijke resultaten van de BRAIN-studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. Met behulp van fMRI hersenscans werd, bij kinderen met ADHD die het fewfoods-dieet volgden, een verband vastgesteld tussen afname van ADHD en een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen. Hoe groter de gedragsverbetering na het dieet, hoe meer activiteit in dit hersendeel te zien was. Dit is een belangrijke stap in het onderzoek naar voeding en ADHD. Er is aangetoond dat de subjectieve gedragsobservatie door ouders op een objectieve manier wordt bevestigd door de scans van de hersenen. In de Nieuwsbrief kunt u meer over lezen over de onderzoeksresultaten. EditieNL besteedde op 19 november aandacht aan het onderzoek. U kunt de reportage terugzien op uitzending gemist (vanaf 8:30).

 Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van de eindresultaten van de BRAIN-studie, zoals de verdere analyse van de verzamelde data.

Het verhaal van Floris

Floris nam in 2019 deel aan de BRAIN-studie. Hij stopte met medicatie en volgde gedurende 5 weken een heel streng dieet, het fewfoods-dieet (ook wel RED-dieet genoemd). De gedragsverbeteringen waren indrukwekkend: na het volgen van het fewfoods-dieet had Floris geen ADHD meer. Het ging, zonder medicatie, heel goed met hem, zowel thuis als op school. Floris en zijn familie waren heel blij.

Na de BRAIN-studie ging hij verder met een vervolgtraject om uit te zoeken op welke voedingsmiddelen hij reageerde. Gedurende een jaar werden, één voor één, voedingsmiddelen toegevoegd aan het RED-dieet. Als de ADHD-klachten terugkeerden, dan mocht hij dat voedingsmiddel niet meer eten. In de film  hiernaast vertellen Floris en zijn ouders over de BRAIN-studie, over de gedragsveranderingen, en van welke voedingsmiddelen Floris ADHD krijgt.

Het interview met Floris en zijn ouders

Trailer. Hoor en zie wat een dieet kan doen tegen ADHD: ouders, leerkracht en kinderen vertellen hun verhaal. Meer ervaringsverhalen leest u hier.’

‘Het meer uitgebreide verhaal van de ouders en kinderen uit de trailer, met achtergrondinformatie van kinderarts Rob Pereira.’

Achtergrond

ADHD komt voor bij 6% van de kinderen. Veel kinderen met ADHD krijgen problemen, soms alleen thuis, maar vaak ook op school en met vriendjes. Het leven van een kind met ADHD is niet gemakkelijk. En het is ook niet gemakkelijk voor ouders en voor de leerkracht.

ADHD wordt nu vooral behandeld met gedragstherapie en medicatie. Er zijn gelukkig goede medicijnen voor ADHD, maar deze medicijnen hebben jammer genoeg vaak bijwerkingen. Ook werken ze niet de hele dag: zodra het medicijn is uitgewerkt, komen de gedragsproblemen weer terug. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe mogelijkheden komen voor de behandeling van ADHD.

Voeding en ADHD

Uit onderzoek is gebleken dat bij 6 van de 10 kinderen grote gedragsverbeteringen optreden na het volgen van het fewfoods-dieet. Dit dieet wordt in Nederland ook wel het RED-dieet genoemd. Het is een streng dieet, dat vijf weken gevolgd moet worden. Dat is niet eenvoudig en het fewfoods-dieet blijkt voor sommige gezinnen helaas niet haalbaar. Wanneer we begrijpen hoe het fewfoods-dieet werkt, dan kunnen we het dieet misschien makkelijker maken. Wie weet vinden we een simpele methode om vast te stellen bij wélke kinderen voeding een rol speelt.

De BRAIN-studie

Tijdens de BRAIN-studie hopen we te ontdekken hoe voeding ADHD kan veroorzaken en hoe we dit kunnen voorkómen. BRAIN staat voor “Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition”. Tijdens de BRAIN-studie volgen alle kinderen het fewfoods-dieet (het RED-dieet). Wij gaan onderzoeken hoe de deelnemende kinderen daarop reageren. We kijken niet alleen naar het gedrag van het kind, maar ook naar wat er gebeurt in de darmen, in de hersenen, in het bloed en in de urine. Er worden hersenscans gemaakt, er wordt bloed geprikt, en ouders moeten zo nu en dan een beetje urine en ontlasting van hun kind verzamelen. Op deze manier komen we zoveel mogelijk te weten over hoe het fewfoods-dieet werkt. Als we weten hoe het dieet werkt, kan dit leiden tot nieuwe en makkelijkere behandelmethodes voor ADHD. Het is dus van groot belang dat we zoveel mogelijk (rechtshandige) jongens vinden die bereid zijn om mee te doen.

Voor- en nadelen van deelname

Voordelen

Uw kind volgt het fewfoods-dieet en kan daar direct profijt van hebben, want kinderen met ADHD kunnen grote gedragsverbeteringen vertonen na het volgen van dit dieet. Dit kan dus ook bij uw kind het geval zijn. Daarnaast levert de BRAIN-studie ook informatie op waar ándere kinderen met ADHD baat bij kunnen hebben. Door deel te nemen aan de BRAIN-studie helpt u mee om dieetbehandeling van ADHD in de toekomst gemakkelijker te maken. Wie weet is dan het fewfoods-dieet niet meer nodig.

Nadelen

Deelname aan de BRAIN-studie kost veel tijd en energie. U moet meerdere malen naar Wageningen reizen en uw kind zal drie hele of halve schooldagen missen. Ook het koken kost extra tijd en misschien kosten de boodschappen meer geld.

kidwithchair

Wie zijn wij?

De BRAIN-studie wordt uitgevoerd aan de Wageningen Universiteit door het FlorA-Consortium. Dit Consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van de Wageningen Universiteit en ADHD-specialisten, waaronder fewfoodsdieet-specialist Lidy Pelsser en kinderarts Rob Pereira.