Voor- en nadelen van deelname

Deelname aan de BRAIN-studie kost veel tijd en energie. Daarentegen kan uw kind direct baat hebben bij deelname. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat 6 van de 10 kinderen met ADHD grote gedragsverbeteringen kunnen vertonen na het volgen van het fewfoods-dieet. Dit kan dus ook bij uw kind het geval zijn. Daarnaast levert de BRAIN-studie ook informatie op waar ándere kinderen met ADHD baat bij kunnen hebben. Door deel te nemen aan de BRAIN-studie helpt u ons om ADHD in de toekomst beter te kunnen behandelen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen.

Voordelen

  • Het fewfoods-dieet kan zorgen voor verbetering in het gedrag van uw kind en mogelijk ook voor vermindering van lichamelijke klachten. Dit zal echter niet bij alle kinderen zo zijn, want niet bij alle kinderen met ADHD speelt voeding een rol.
  • Door deelname aan dit onderzoek krijgt u duidelijkheid of de ADHD-symptomen van uw kind verminderen door de aanpassing van de voeding.
  • Uw kind krijgt een globale IQ-test. Dit wordt alleen gedaan wanneer er in het afgelopen jaar geen IQ-test heeft plaatsgevonden. U krijgt deze resultaten thuisgestuurd.
  • Uw kind wordt onderzocht door een kinderarts. Hierdoor krijgt u een indicatie van de algemene gezondheid van uw kind.

Nadelen

  • U moet 4x naar Wageningen reizen, waarvan 3x met uw kind. Uw kind mist dus 3 schooldagen.
  • Het volgen van het fewfoods-dieet kost veel energie. U moet andere boodschappen doen, vaak in de natuurvoedingswinkel of via internet, en staat langer in de keuken. Ook moet u elke dag een dagboek bijhouden. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, krijgt u een receptenboek mee en allerlei suggesties voor online bestel-informatie voor de voedingsproducten.
  • Er is een zeer kleine kans dat bij de MRI-scans, bij het laboratoriumonderzoek of bij het DNA-onderzoek aandoeningen bij uw kind gevonden worden die nog niet bekend waren. Dit noemen we toevalsbevindingen. In het geval van een toevalsbevinding zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.
  • Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. De hoeveelheid bloed die we afnemen is klein (15 ml) en geeft bij kinderen geen problemen. Ook kan een pleister met pijnstillende zalf gebruikt worden.